Vocabularis per a la

col·lectivització artística

Cinquanta-un termes mostren els diversos assajos institucionals que el centre d’arts Santa Mònica ha anat desenvolupant els darrers anys, enfocats a repensar la seva estructura, naturalesa i funció des de la práctica diària. Aquests termes, organitzats en sis seccions, confeccionen un glossari necessàriament incomplet, no tancat ni definitiu: una instantània d’una nova institució que es basa en la porositat respecte a l’acció col·lectiva, així com en una autointerrogació i una transformació constants.
Descargar Fragmento