El primer cicle de programació del nou Santa Mònica va orbitar al voltant d’un conjunt de preguntes derivades dels processos de deconstrucció i reconstrucció d’un centre d’arts, en els àmbits institucional, arquitectònic i simbòlic.




Descargar Fragmento