Al llarg dels últims anys hem estat testimonis de transformacions accelerades: complexitats creixents, incerteses vitals i noves vulnerabilitats; internet, creativitat i noves energies ciutadanes. Un temps emergent amb expressió en el terreny polític: s’alteren els paràmetres que havien vertebrat els mecanismes representatius, el contracte social i el model territorial. Ens situem avui en un escenari on van quallant els nous actors, es redefineixen els eixos de conflicte i guanya força el debat sobre les sobiranies. En aquest context, les polítiques públiques s’han vist sacsejades. El canvi d’època i les fortes discontinuïtats no impacten només sobre actors i marcs institucionals, generen també transformacions en l’esfera de les polítiques: quins reptes se situen com a centrals en l’agenda dels propers anys?, quines formes de governança apareixen amb més potencial de futur a Catalunya? No són preguntes fàcils, però són rellevants i es troben avui encara poc explorades.

A través dels diferents capítols podrem resseguir fils de resposta diversos. Esperem teixir una mirada global que ens permeti ubicar el sistema català de polítiques en coordenades d’anàlisi comparada amb els països del nostre entorn. En efecte, ni l’agenda pot ser la mateixa, ni les formes de generar capacitats de govern poden reproduir les del passat. Sembla doncs indefugible afrontar els nous reptes. Si es defineixen en clau d’aprofundiment democràtic, poden forjar les oportunitats col·lectives amb què perfilar el país del segle xxi: una Catalunya en mans de la gent, on la política i la vida es construeixin en comú. Tot això i altres qüestions relacionades configuren l’entramat de reflexions que aporta el volum. Una lectura que esperem que resulti motivadora i suggeridora.