El poema de Gilgamesh, Tristany i Isolda, Prometeu, Ôdip, Antígona i Medea, són textos indiscutiblement propers a la nostra sensibilitat i contenen en les seves línies dramàtiques el misteri de la seva eternitat. Seguint una metodologia inversa a la que Jordi Balló i Xavier Pérez van emprar a La llavor immortal, Els riscos del saber parteix dels textos clàssics primigenis i de la seva singularitat per intentar comprendre les derives del seu sentit, retrobant així algunes de les obres posteriors que els han reencarnat.